Početna
Aktualnosti
Aktualnosti

Odlični rezultati HAOPa na testu usklađenosti dokumentacije EU ETSa

Stručni tim HAOPa zauzeo je odlično 10. mjesto od 26 država članica EU koje su sudjelovale u projektu Europske Komisije „EU ETS MRVA Support project“. Provedena je peta revizija Sustava trgovanja emisijskim jedinicama (EU ETS-a) u državama članicama odnosno 5. EU ETS compliance cycle evaluation (CCEV 5) kroz više faza.

Jedna od faza revizije je evaluacija primjene EU ETSa država članica pod nazivom Round Robin Test. U tom procesu se radila usporedba rezultata država članica prilikom odobravanja i davanja stručnog mišljenja na dokumentaciju EU ETSa. Cilj evaluacije je smanjenje potencijalne pristranosti i nejednakosti u pregledu relevantne dokumentacije u ciklusu usklađenosti (plan praćenja emisija stakleničkih plinova – godišnje izvješćivanje o emisijama-verifikacijsko izvješće - izvješće o poboljšanjima –izmjena plana praćenja ).

Nadležnim tijelima zemalja članica dostavljeni su na pregled i odobravanje: plan praćenja (MP), godišnje izvješće o emisijama (AER), izvješće o verifikaciji (VR) i izvješće o poboljšanju (IR) imaginarnog postrojenja. Zemlje članice bile su pozvane da provedu reviziju dokumentacije imaginarnog postrojenja prema nacionalnoj praksi i poslovnom procesu.

Reviziju dostavljene dokumentacije za RH od svibnja do studenog 2018. godine proveli su stručnjaci HAOP-a-Odsjeka za klimatske promjene uz koordinaciju MZOE -Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj, zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja.

Deseta pozicija HAOP-a potvrdila je stručnost djelatnika Odsjeka za klimatske promjene na području EU ETS ciklusa odobravanja dokumentacije.