Početna

Zaštićena područja RH

Godina izrade
2015
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java/GIS/PostgreSQL/Drupal
Detaljnije informacije
Dostupnost
Podaci su dostupni svim korisnicima, kroz prostorni preglednik na mrežnim stranicama Bioportala (www.bioportal.hr/gis) i putem WMS i WFS web servisa.
Sadržaj

Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH. Jedan od takvih skupova podataka je i baza Zaštićena područja RH.

Pravna osnova
Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) Zavod za zaštitu okoliša i prirode „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze“. Osim baza podataka koje sama i u suradnji s vanjskim suradnicima izrađuje i održava, tijekom godina Zavod je preuzeo te redovno održava određene baze podataka čiji je vlasnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te je koordinirao izradu nekoliko tematskih baza vezanih uz zaštitu prirode od kojih su neke dostupne i putem interneta.
Podaci
Zaštićena područja RH – sadrži podatke o zaštićenim područjima u RH u kategorijama zaštite prema Zakonu o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park - šuma i spomenik parkovne arhitekture.
Ciljani korisnici
Šira javnost.
Kontakt osoba