Početna

IS klimatskih promjena

IS klimatskih promjena

Registar pravnih i fizičkih osoba (obrtnika) za TOOS i F plinove – REG 1

Godina izrade
2014
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode
Sadržaj

Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari kojima je izdana dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)
Podaci
Popis pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari, koji vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
Ciljani korisnici
Djelatnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja- Zavoda za zaštitu okoliša i prirode , inspekcijske službe, stručna i ostala zainteresirana javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba