Početna

IS klimatskih promjena

IS klimatskih promjena

Registar o uporabljenim i prikupljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih plinova - Interni sustav

Godina izrade
2013
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Aplikacija je dostupna isključivo za interno korištenje.
Poveznica
Sadržaj

Baza sadrži podatke o ovlaštenim servisima i centrima za prikupljanje kontroliranih tvari i fluoriranih plinova kao i količine koje prijavljuju servisi putem KT1 obrazaca, odnosno centri putem KT3 obrazaca.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima NN (90/14)
Podaci
Unutar baze nalaze se dvije skupine podataka:1) od servisa: godišnji podaci o vrsti opreme ili sustava/rashladni kapacitet opreme ili sustava, deklarirano punjenje, prikupljena radna tvar, gubitak radne tvari, punjenje prikupljene radne tvari, punjenje obnovljenom radnom tvari, punjenje oporabljenom radnom tvari, punjenje novom radnom tvari te radna tvar za uništenje;2) od Centara: podaci servisa koji je prikupio i dostavio kontroliranu tvar i fluorirani staklenički plin, zaprimljena količina tvari, obnovljena količina tvari, oporabljena količina tvari, otpadna količina tvari i naziv pravne ili fizičke osobe koja je uništila otpadnu tvar.
Ciljani korisnici
Djelatnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.
Metapodaci
Kontakt osoba