Početna

Rasprostranjenost vrsta u RH

Godina izrade
2016
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java/GIS/PostgreSQL/Drupal
Detaljnije informacije
Dostupnost
Podaci su dostupni svim korisnicima u uopćenom (ugrubljenom) obliku kroz prostorni preglednik na mrežnim stranicama Bioportala (www.bioportal.hr/gis) i putem WMS i WFS web servisa, dok su detaljniji podaci dostupni djelatnicima u sektoru zaštite prirode (državna uprava, regionalna samouprava i javne ustanove u zaštiti prirode) kroz prostorni preglednik na mrežnim stranicama Internog portala (interni.bioportal.hr/gis).
Sadržaj

Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH. Jedan od takvih skupova podataka su i podaci o rasprostranjenosti vrsta u RH.

Pravna osnova
Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) Zavod za zaštitu okoliša i prirode uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. Osim baza podataka koje sama i u suradnji s vanjskim suradnicima izrađuje i održava tijekom godina Zavod je preuzeo, te redovno održava određene baze podataka čiji je vlasnik Ministarstva gospodarsva i održivog razvoja te je koordinirao izradu nekoliko tematskih baza vezanih uz zaštitu prirode od kojih su neke dostupne i putem interneta.
Podaci
Skup prostornih i atributnih podataka o opažanjima vrsta na području Republike Hrvatske prikupljenih i analiziranih kroz različite projekte i istraživanja, većim dijelom organizirane od strane Zavoda te ostalih institucija u sektoru zaštite prirode (MINGOR i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini). Na web portalu ISZP-a trenutno su dostupni sljedeći prostorni podaci:
Bioportal – Rasprostranjenost vrsta:
• Flora (podaci iz literaturnih izvora i herbara)
• Saproksilni kornjaši
Interni Bioportal – Rasprostranjenost vrsta:
• Terenska opažanja NIP
• Opažanja literatura/muzeji NIP
U izradi je analiza i priprema preostalih podataka za prostorni prikaz na mrežnim stranicama ISZP-a.
Ciljani korisnici
Znanstvena, stručna i šira javnost.
Kontakt osoba