Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i skladištima

Godina izrade
2007
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode kao ustrojstvene Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.
Sadržaj

Baza sadrži podatke o kvaliteti i količini tekućih naftnih goriva stavljenih u promet na domaće tržište ili korištenih za vlastite potrebe prema vrsti goriva, pojedinačnom subjektu i ukupno, podatke o vlasnicima skladišta i/ili benzinskih postaja, podatke o tehničkim standardima zaštite okoliša za uređaje za skladištenje i pretakanje benzina na skladištima i benzinskim postajama te pokretne spremnike koji se koriste za prijevoz benzina od jednog skladišta do drugog ili od skladišta do benzinske postaje. U bazi se nalaze i godišnja izvješća o obavljenim ispitivanjima sastavnica i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva,podaci o prisutnosti ugrađenoga sustava za povrat benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila benzinom, podaci o ugrađenom automatskom sustavu nadzora kao i podaci o rezultatima provođenja ispitivanja učinkovitosti spomenutoga sustava.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22), Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN 131/21), Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (NN 135/06), Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (NN 44/16, 107/19).
Podaci
Dobavljači dostavljaju Zavodu za zaštitu okoliša i prirode godišnje podatke o kvaliteti i količini tekućih naftnih goriva putem elektroničke programske opreme (mrežna aplikacija), koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka te se baza kontinuirano ažurira.
Ciljani korisnici
Dobavljači, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, inspekcijske službe RH, Uprava carine, ministarstva i ostale javne institucije, znanstvena i stručna javnost, udruge i ostala zainteresirana javnost.
Kontakt osoba