Početna

IS klimatskih promjena

IS klimatskih promjena

KT ‒ Očevidnici o kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima

KT ‒ Očevidnici o kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinova
Godina izrade
2018
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
.net / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Podaci iz baze dostupni su samo registriranim korisnicima s dodijeljenom poslovnom ulogom u Informacijskom sustavu zaštite okoliša.
Sadržaj

Baza sadrži tri skupine podataka: od ovlaštenih servisa godišnje podatke o vrstama opreme ili sustava, rashladnim kapacitetima opreme ili sustava, deklariranim punjenjima, prikupljenim radnim tvarima, gubicima radnih tvari, punjenjima prikupljenim radnim tvarima, punjenjima obnovljenim radnim tvarima, punjenjima oporabljenim radnim tvarima, punjenjima novim radnim tvarima te količinama radnih tvari za uništenje; od Centara za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova godišnje podatke o serviserima koji su prikupili i dostavili kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove, količinama zaprimljenih tvari, količinama obnovljenih tvari, količinama oporabljenih tvari, količinama otpadnih tvari i nazivima pravnih ili fizičkih osoba koje su uništile otpadne tvari; od poduzetnika godišnje podatke o količinama uvezenih i unesenih, izvezenih i iznesenih tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima NN (90/14)
Podaci
Baza sadrži podatke sukladno obrascima KT 1, KT 3, KT 4 i KT 5, definiranim u Prilogu Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14).
Ciljani korisnici
Registrirani korisnici-obveznici dostave podataka, djelatnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja-Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, djelatnici inspekcijske službe
Metapodaci
Kontakt osoba