Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Emisije iz nepokretnih izvora

Godina izrade
2009
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Sustav je javno dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode kao ustrojstvene jedinice Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina. Također je u potpunosti dostupan na mobilnim platformama.
Sadržaj

Sustav sadrži nekoliko modula, odnosno vrsta podataka.

Vlasnici/korisnici nepokretnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka o izmjerenim emisijskim veličinama računalnom mrežom u Zavod za zaštitu okoliša i prirode.

O svakom obavljenom prvom i povremenom mjerenju ovlašteni ispitni laboratorij izrađuje izvješće koje između ostaloga, sadrži usporedbu izmjerenih emisijskih veličina s graničnom vrijednosti emisije.

Operater malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina Uredbe dužan je iste prijaviti u Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina (u daljnjem tekstu: Registar).

 

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22), Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora (NN 42/21), Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21)
Podaci
Informacijski sustav sadrži četiri tematske cjeline:
- CEM sustavi - opći podaci
- Podaci o kontinuiranom mjerenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
- Podaci o pojedinačnim (povremenim) mjerenjima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
- Podaci vezani uz Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina (tzv. Registar)
Ciljani korisnici
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, inspekcijske službe, ostala upravna i javna tijela te znanstvena i stručna javnost.
Kontakt osoba