Početna

IS gospodarenje otpadom

IS gospodarenje otpadom

Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)
Godina izrade
2016
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.
Sadržaj

e-ONTO se sastoji od relacijske baze podataka u kojima se objedinjavaju podaci o tokovima otpada, te pripadajuće mrežne aplikacije kojom se osigurava pristup, unos, pregled, analiza i razmjena podataka.

Pravna osnova
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15)
Podaci
e-ONTO sadrži podatke o korisnicima aplikacije, a posebice podatke propisane obrascima ONTO i ONTO-P te podatke propisane obrascem PL-O.
Ciljani korisnici
Obveznici korištenja e-ONTO aplikacije prema članku 45. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, MZOZT, Inspekcijske službe, Carinska uprava.
Kontakt osoba