Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj

Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj
Godina izrade
2007
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
GIS
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Prostorni podaci dostupni su putem WMS/WFS servisa.
Sadržaj

Baza prikazuje 714 objekata koji su klasificirani kao eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina, a kao podloga je korištena baza CLC2000.

Pravna osnova
Nacionalna strategija zaštite okoliša (,,Narodne novine“, broj 46/02), Nacionalni plan djelovanja na okoliš („Narodne novine“, broj 46/02), Nacionalne mogućnosti skupljanja podataka o okolišu (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2001.), Zakon o energiji („Narodne novine“, broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18).
Podaci
Iz Karte mineralnih sirovina računa se jedan od pokazatelja Nacionalne liste pokazatelja za industriju (Vađenje prirodnih resursa: pijesak, glina, šljunak, kamen i lapor).
Ciljani korisnici
Gospodarstvenici i nevladine udruge.
Metapodaci
Kontakt osoba