Početna

IS klimatskih promjena

IS klimatskih promjena

Baza nepokretnih uređaja i opreme koji sadrže 3 kg ili više tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova (PNOS)

Godina izrade
2015
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Podaci iz baze dostupni su samo registriranim korisnicima s otvorenim korisničkim računom u bazi.
Sadržaj

Baza sadrži prijavu nepokretnih uređaja i opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova te svaku nastalu promjenu nakon prijave uređaja ili opreme. Vlasnik ili korisnik računa unosi podatke sadržane u obrascu PNOS iz priloga Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14).

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)
Podaci
Baza sadrži podatke sukladno obrascu PNOS – Prijava nepokretne opreme i sustava, definiranim u Prilogu Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14).
Ciljani korisnici
Djelatnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavod za zaštitu okoliša i prirode, inspekcijske službe, i registrirani korisnici-operateri nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova.
Metapodaci
Kontakt osoba