Početna

Atlas ptica gnjezdarica grada Zagreba

Godina izrade
2016
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
GIS / SQL baza podataka
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u obliku GIS preglednika.
Sadržaj

Izrada Atlasa ptica gnjezdarica grada Zagreba započela je 2003., a podaci su prikupljani do 2015. godine. Atlas ptica gnjezdarica grada Zagreba sadrži popis od 100 ptica koje su zabilježene na gniježđenju. U Atlasu je kvantitativno (kartiranjem broja parova svih vrsta ptica) obuhvaćeno uže područje grada Zagreba, od Vrapča na zapadu do Dubrave i Trnovčice na istoku te od Mirogoja do Sloboštine. Ornitofauna preostalog dijela grada obrađena je samo djelomično.

Pravna osnova
Ne postoji.
Podaci
U bazi se uz svaku vrstu ptica nalazi naziv vrste (hrvatski i znanstveni latinski naziv), fotografija vrste, podatak o veličini gnijezdeće populacije u gradu Zagrebu, broj kvadrata u kojima je vrsta zabilježena, te kratki opis vrste. Područje Zagreba podijeljeno je na kvadrate veličine 1 x 1 km. Grad je podijeljen u 161 kvadrat. U 88 kvadrata je provedeno kvantitativno kartiranje, dok su na ostalim dijelovima grada popisivane samo one ptice koje u užem području nisu zabilježene. Na karti je prikazana prisutnost ptica po kvadratima 1 x 1 i raspon njihove brojnosti. Također baza sadrži podatak o sigurnom ili vjerojatnom gniježđenju.
Ciljani korisnici
Javne ustanove, znanstvene i stručne institucije i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba