Početna

Unaprjeđenje sustava za prikupljanje podataka o biootpadu i otpadu od hrane

Projekt "Unaprjeđenje sustava za prikupljanje podataka o biootpadu i otpadu od hrane" proveden je od listopada 2018. godine do prosinca 2018. godine, suradnjom Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i SAFEGE d.o.o.

Cilj projekta bio je unaprjeđenje sustava praćenja gospodarenja biootpadom i otpadom od hrane te izvješćivanja prema tijelima Europske komisije. Sustav praćenja zasniva se na podacima sadržanim u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom HAOP i dodatno prikupljenim podacima, a priprema podataka i izvješćivanje provodi se u skladu s hrvatskim propisima za područje gospodarenja otpadom te smjernicama i dokumentima Europske komisije.

Aktivnosti u provedbi projekta su obuhvatile analizu raspoloživih podataka  za 2017.godinu te izradu prijedloga za dodatno prikupljanje odnosno procjene podataka, u svrhu izrade potrebnih izvještaja.

Rezultati prema projektnim aktivnostima:

  • Rezultat 2 - izrađen Prijedlog za dodatno prikupljanje i procjenu podataka. Dokument sadrži komentar i preporuke na postojeći sustav prikupljanja podataka te iskazane potrebe daljnjih procjena odnosno dodatnog prikupljanja podataka (statističkog istraživanja); definiran i izrađen sadržaj elektroničkih obrazaca za dodatno prikupljanje podataka, te opis metode obrade dodatno prikupljenih podataka i prikaza rezultata. 
  • Rezultat 3  - prijedlog za unaprjeđenje odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom vezano za praćenje odlaganja biorazgradivog otpada na odlagalištima.

Rezultati projekta poslužit će za potrebe prijave podataka o otpadu RH prema Europskoj komisiji sukladno zahtjevima nekoliko europskih direktiva i uredbi te osiguravanje informacija stručnoj i široj javnosti o kategorijama otpada koje su obuhvaćene projektom.