Početna
Aktualnosti
Aktualnosti
 mobilna aplikacija “Invazivne vrste u Hrvatskoj”

Obavještavamo korisnike mobilne aplikacije “Invazivne vrste u Hrvatskoj” i sve zainteresirane nove korisnike da je dostupna nova verzija mobilne aplikacije “Invazivne vrste u…

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja organizira ispitne rokove u 2023. godini za polaganje stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode koji će biti…

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja organizira ispitne rokove u 2022. godini za polaganje stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode…

Plakat - Invazivne strane vrste
Znate li da su invazivne strane vrste (invasive alien species – IAS) jedna od najvažnijih direktnih prijetnji bioraznolikosti? U Hrvatskoj je već zabilježeno više od 600 stranih biljaka i oko 300…
Kockavica (Fritillaria meleagris L.) foto: I. Boršić

Zavod za zaštitu okoliša i prirode i ove godine poziva sve zainteresirane da se uključe u akciju inventarizacije i praćenja stanja kockavice. Radi se o dugogodišnjoj akciji u kojoj sudjeluju…