Početna

Stručne smjernice - Male hidroelektrane

Ove stručne smjernice izrađene su u okviru Rezultata 2: Twinning light projekt EU HR/2011/IB/EN02 TWL, Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM). Projekt su zajednički proveli Twinning partneri iz Republike Austrije i Republike Hrvatske: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt).

Negativni utjecaji malih hidroelektrana uključuju izmjenu hidromorfoloških uvjeta u vodotoku i drugih karakteristka staništa, fragmentaciju i degradaciju staništa formiranjem brana i ujezerenja, neposredno stradavanje riba na turbinama i drugo.  S obzirom na to, smjernice temeljem  iskustava iz zemalja EU te posebice Austrije (Tirol) prezentiraju najbolju praksu pri sagledavanju utjecaja, planiranju malih HE te daju primjere rješenja mjera ublažavanja s osnovnim tehničkim standardima  te upućuju na stručnu priručnike i literaturu.

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Stručne smjernice - Male hidroelektrane
Godina izdanja
2016
Izdavač
HAOP
Autori
HAOP
Broj stranica
44
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
PDF