Početna

Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU

Prirucnik za podzemna stanista - Gottstein

Na europskoj razini podzemna staništa prepoznata su kao ugrožena, tj. kao prirodna staništa koja zahtijevaju posebne mjere za očuvanje (8310 špilje zatvorene za javnost i 8330 preplavljene ili djelomično preplavljene morske špilje), čime su postala sastavni dio Dodatka I Direktive o staništima. Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU namijenjen je širokom spektru korisnika koji se žele upoznati sa pristupom korištenim pri opisu podzemnih stanišnih tipova u Priručniku za interpretaciju staništa Europske unije EUR28 te sa njihovom vezom sa podzemnim stanišnim tipovima iz Nacionalne klasifikacije staništa (NKS). U Priručniku su posebno opisane specifičnosti pojedinih podzemnih stanišnih tipova na području Republike Hrvatske. Uz svako stanište navode se podaci o stanju ugroženosti u Hrvatskoj te mjerama njihove zaštite.

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU
Godina izdanja
2010
Izdavač
Državni zavod za zaštitu prirode (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu)
Autori
Sanja Gottstein
Broj stranica
99
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
TISAK-PDF