Početna

Prikupljanje podataka o statistikama otpada od hrane

S ciljem uspostavljanja detaljnije i pouzdanije statistike o otpadu od hrane kao jednog od alata za kreiranje politike usmjerene na smanjenje otpada od hrane Europska komisija sufinancirala je provedbu projekta Data collection on food waste statistics, u koji su bile uključene gotovo sve zemlje članice EU uključujući i Hrvatsku.

Navedeni projekt trajao je od kraja kolovoza 2013. do kraja kolovoza 2014. i provela ga je Agencija za zaštitu okoliša.

U okviru projekta provedeno je statističko istraživanje o količinama otpada od hrane koje su nastale u 2012. godini. Navedeno istraživanje obuhvatilo je preko 3.000 tvrtki iz poljoprivrednog sektora, prerađivačke industrije (proizvodnja hrane, proizvodnja pića), uslužnog sektora (trgovine, hotele, djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića) te sakupljače komunalnog otpada.

Iako su u Katalogu otpada samo dvije vrste otpada specificirane kao otpad od hrane (ključni brojevi:  20 01 08 -  biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina i 20 01 25 – jestiva ulja i masti), a otpad od hrane može biti prisutan sa različitim udjelima u još dvadesetak vrsta otpada podatke je bilo potrebno prikupiti za 26 vrsta otpada klasificiranih Katalogom otpada, za koje se pretpostavlja da bi mogle sadržavati otpad od hrane.

Popis vrsta otpada (ključnih brojeva) za koje se pretpostavlja da bi mogle sadržavati otpad od hrane:

OTP_PR_KB_otpad_od_hrane_slika.jpg                                     OTP_PR_Publikacija_sprjecavanje_otpada_od_hrane_slika_0.jpg

Prema rezultatima provedenog statističkog istraživanja i podacima prijavljenim u bazu Registar onečišćavanja okoliša,  u  2012. godini  količina biootpada izdvojenog na mjestu nastanka iznosila je 73.493 tona, dok  je ostatak završio u miješanom komunalnom otpadu.

U navedenoj količini biootpada svega 7.588 tona odnosilo se na otpadna jestiva ulja, biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina, te materijale neprikladne za potrošnju ili preradu.

Tek nešto više od polovice biootpada je oporabljeno, dok je ostatak odložen.
 
Procjenjuje se da godišnje u miješanom komunalnom otpadu (ključni broj 20 03 01 ) završi oko 300.000 tona otpad od hrane.
 
Također je u svrhu podizanja svijesti o važnosti sprječavanja i smanjivanja nastanka otpada od hrane izrađena brošura Sprječavanje nastanka otpada od hrane prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti, s obzirom da se radi o djelatnosti koja se uz kućanstva može smatrati jednim od najvećih proizvođača otpada od hrane.