Početna
Novosti
Novosti

Pregled podataka iz Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom u 2021. godini

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izradio je Pregled podataka iz Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom u 2021. godini na temelju podataka sadržanih u bazi podataka Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom (http://regdoz.azo.hr/) što uključuje dozvole i rješenja za gospodarenje otpadom koje izdaje Ministarstvo te nadležna upravna tijela u županijama/Gradu Zagrebu. Pregled podataka sadrži i popis tvrtki upisanih u očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom te popis tvrtki koje imaju sklopljen ugovor s Fondom za obavljanje djelatnosti sakupljanja, obrade i oporabe posebnih kategorija otpada.

Izvješće je dostupno OVDJE.