Početna
Novosti
Novosti

Objavljena karta obalnih i pridnenih morskih staništa Jadrana na Bioportalu

U okviru OPKK 2014. - 2020., a u svrhu ispunjavanja Specifičnog cilja 6iii1 - Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za njeno učinkovito praćenje i upravljanje, Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Zavod) proveo je projekt ''Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom'' čiji je glavni rezultat cjelovita karta za 51 % površine obalnih i pridnenih morskih staništa u hrvatskom teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu. To je povijesni iskorak za Hrvatsku, budući su dosadašnja znanja o morskim staništima bila sadržana karti staništa iz 2004. koja je za morski dio dobivena metodom prostornog modeliranja u mjerilu 1:100.000 te je prikaz staništa bio samo  indikativan. 

Ukupna vrijednost projekta je 11,9 milijuna eura, a nacionalni udio od 15 % je sufinanciran sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Karta je izrađena u okviru usluga kartiranja obalnog mora i epikontinentalnog pojasa RH. Izvršitelj je bila zajednica ponuditelja: Oikon d.o.o., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski geološki institut, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Institut Ruđer Bošković. Na izradi krate usko je surađivalo 70 hrvatskih stručnjaka i znanstvenika uključujući stručnjake Zavoda te dodatno oko 30ak dodatnog tehničkog osoblja. 

Karta predstavlja ključnu polazišnu osnovu za očuvanje te pametno i održivo korištenje morskih resursa, integralno morsko prostorno planiranje, održive ribarstvo, turizam i svako drugo korištenje morskog prostora. Ovakva karta je preduvjet za sustavan pristup zaštiti 30 % Jadrana pod nacionalnom jurisdikcijom RH do 2030. uključujući 1/3 pod strogom zaštitom, a s ciljem smanjenja emisija ugljika iz morskog dna, poboljšanja stanja očuvanosti i zdravlja morskih ekosustava i podizanja njihove otpornosti na pritisak globalnog zagrijavanja koji je u moru osobito izražen. Iako nije obuhvaćeno LULUCF sektorom ponori i pohraništa ugljika u moru ključni su za uspješan odgovor na klimatske promjene, a prilagodba u korištenju i upravljanju morskim resursima također će osigurati obnovu bioraznolikosti i siguran izvor hrane iz mora. 

Nova karta morskih staništa dostupna je javnosti putem Bioportala.

Karta morskih staništa 2023 je izrađena prema revidiranoj Nacionalnoj klasifikaciji morskih staništa (mNKS) i kao takvu ju se može koristiti, kao i dostupan dokument revidirane mNKS (uz njegovo citiranje). U tijeku je izmjena Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa koji će se uskladiti s dokumentom revidirane mNKS.

Citiranje dokumenta revidiranog mNKS-a:
Zajednica ponuditelja: Oikon d.o.o., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski geološki institut, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Institut Ruđer Bošković (2023) Konačni dokument objedinjene revidirane Nacionalne klasifikacije morskih staništa u Republici Hrvatskoj s usklađenim ključem prema EUNIS klasifikaciji. Projekt Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom, 2018 – 2023. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Fotografija: Facijes s vrstom Paramuricea clavata, izvor: Institut za oceanografiju i ribarstvo. 

 

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.