Početna

Web stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj

Godina izrade
2020
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
ReactJS, NET, Geoserver, MSSQL
Detaljnije informacije
Dostupnost
Mrežna stranica je dostupna svim korisnicima.
Sadržaj

Cilj ove stranice je na jednome mjestu pružiti informacije o tome što su invazivne strane vrste, dati pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu te informacije o stranim vrstama prisutnim u Hrvatskoj. Iako je uloga stranice prvenstveno informacijsko edukativna, planira se da ona bude osnova sustava za pravovremeno uočavanje i brzo djelovanje na uklanjanju i kontroli daljnjeg širenja novo unesenih vrsta. Stranica nudi interaktivnu aplikaciju za dojavu nalazu invazivnih stranih vrsta, kojom se potiče javnost na aktivno sudjelovanje u bilježenju prisutnosti stranih vrsta na teritoriju Republike Hrvatske. 

Pravna osnova
Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18 i 14/19), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19,127/19), Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08), Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 оd 12. srpnja 2017. o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji utvrđenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/1141,Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 оd 25. srpnja 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1141 radi ažuriranja popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (NN 17/17)
Podaci
Na stranici se mogu pronaći sve informacije o nacionalnom i europskom zakonodavnom okviru o invazivnim stranim vrstama te podaci o stranim vrstama prisutnim u Hrvatskoj. Jedan od važnijih ciljeva stranice je i pravovremeno obavještavanje javnosti o novim nalazima stranih vrsta u Republici Hrvatskoj, ali i o novim nalazima stranih vrsta i mjerama za njihovim učinkovitim upravljanjem.
Ciljani korisnici
Znanstvena, stručna i šira javnost.
Kontakt osoba