Početna

Velike zvijeri u Hrvatskoj

Velike zvijeri u Hrvatskoj
Godina izrade
2009
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Custom web rješenje
Detaljnije informacije
Dostupnost
Mrežna stranica je dostupna svim korisnicima, a unos tekstova, fotografija i dokumenata
omogućen je isključivo zaposlenicima Zavoda za okoliš i prirodu.
Sadržaj

Mrežna stranica Velike zvijeri u Hrvatskoj proširena je verzija stranice posvećene trogodišnjem LIFE-III projektu „Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj“. Stranica je naknadno sadržajno proširena te obuhvaća i risa, odnosno obje velike zvijeri u RH koje su u nadležnosti sektora zaštite prirode. Obuhvaća stručne tekstove, izvješća i dokumente vezane uz biologiju, ekologiju, istraživanja, zaštitu i zakonodavni okvir vezan uz vuka i
risa te je edukativno-popularizacijsko-informativnog karaktera.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2015. godine, Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2015. godine
Podaci
Stručni, edukativni, popularni i informativni tekstovi i fotografije, zakonski dokumenti,
stručna izvješća, bilteni, brošure, fotografije itd.
Ciljani korisnici
Znanstvena, stručna i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba