Početna

Upravljačke zone u zaštićenim područjima

Godina izrade
2016
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java/GIS/PostgreSQL/Drupal
Detaljnije informacije
Dostupnost
Podaci su dostupni na internom portalu djelatnicima u sektoru zaštite prirode (državna uprava, regionalna samouprava i javne ustanove u zaštiti prirode).
Sadržaj

Baza sadrži skup prostornih podataka tj. zonaciju zaštićenih područja prema potrebama upravljanja istima. Zonacija proizlazi iz Plana upravljanja zaštićenog područja. Također, baza sadrži osnovne informacije o Javnoj ustanovi (adresa, kontakt podaci itd.).

Pravna osnova
Ne postoji.
Podaci
Prostorni podaci o zonaciji parkova prirode i nacionalnih parkova.
Ciljani korisnici
Znanstvena i stručna javnost.
Kontakt osoba