Početna

Upisnik zaštićenih područja

Godina izrade
2015
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java/GIS/PostgreSQL/Drupal
Detaljnije informacije
Dostupnost
Podaci su javni i dostupni svim korisnicima, kroz prostorni preglednik na mrežnim stranicama Bioportala (www.bioportal.hr/gis) – za svako zaštićeno područje posebno iz tablice rezultata pretraživanja ili identifikacije slojeva zaštićenih područja.
Sadržaj

Osnovne informacije o zaštićenim područjima u RH s podacima iz akta o proglašenju.

Pravna osnova
Referentna baza i jedini službeni izvor podataka o zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj je Upisnik zaštićenih područja Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Sukladno obavezi propisanoj u čl. 129 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) zaštićena područja upisuju se u Upisnik zaštićenih područja kojeg vodi Ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode i koje ga je dužno objaviti na internetu. Zavod za zaštitu okoliša i prirode, sukladno istom Zakonu, čl 196., „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze“. Osim baza podataka koje sama i u suradnji s vanjskim suradnicima izrađuje i održava, tijekom godina Zavod je preuzeo te redovno održava određene baze podataka čiji je vlasnik Ministarstvo gospodarsva i održivog razvoja.
Podaci
Osnovni podaci o zaštićenom području, podaci o županijama, gradovima i općinama koje zaštićeno područje prekriva, podaci o proglašenju zaštićenog područja, podaci o međunarodnom statusu zaštićenog područja, mogućnost preuzimanja dokumenata vezanih uz proglašenje zaštićenog područja.
Ciljani korisnici
Šira javnost.
Kontakt osoba