Početna

IS klimatskih promjena

IS klimatskih promjena

Registar Unije - hrvatski dio

Godina izrade
2013
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Rel. baza podataka s web sučeljem za korisnike
Detaljnije informacije
Dostupnost
Registrirani korisnici baze imaju pristup dostupnim podacima putem mrežne stranice.
Sadržaj

Registar Unije je standardizirana i informatizirana središnja baza podataka Europske komisije u kojoj se bilježe podaci o emisijskim jedinicama stakleničkih plinova država članica EU i transakcije jedinicama. Svaka fizička i pravna osoba može raspolagati i slobodno trgovati emisijskim jedinicama ukoliko ima otvoren račun u Registru unije - hrvatski dio. Ministarstvo gospodarsva i održivog razvoja upravlja u ime Republike Hrvatske računima Republike Hrvatske otvorenim u Registru Unije - hrvatski dio.

Pravna osnova
Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (NN-MU 2/96), Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (NN-MU 5/07), Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (NN 5/17), Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Uredba Komisije (EU) br. 389/2013 o uspostavi Registra Unije, Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12, 154/14), Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (NN 26/15).
Podaci
U bazi se nalaze podaci o emisijama stakleničkih plinova i njihovim emisijskim kvotama. Bilježi se svaki prijenos jedinica emisije, bilo da se radi o transakciji unutar registra ili o transakciji u kojoj sudjeluje registar druge stranke, pri čemu se mijenja količina jedinica u bazi.
Ciljani korisnici
Obveznici trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.
Kontakt osoba