Početna

Registar sustava EMAS - Interni sustav

Registar sustava EMAS - Interni sustav
Godina izrade
2013
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Aplikacija je dostupna za interno korištenje.
Poveznica
Sadržaj

Registar se vodi kao informacijska baza podataka s pripadajućim aplikacijama za unos, održavanje, pretraživanje, razmjenu podataka među institucijama u sustavu, pregled / statističku obradu podataka unesenih u Registar za potrebe izvješćivanja Europske komisije o podacima organizacija iz Registra, koje su certificirane u skladu sa standardom sustava upravljanja okolišem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Sukladno nacionalnim i europskim propisima, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode izvještava Europsku komisiju za dijelove EMAS sustava iz svoje nadležnosti.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (NN 131/20)
Podaci
Pregled organizacija uključenih u Sustav EMAS (registrirane organizacije), podaci o njihovom utjecaju na okoliš (Izjava o okolišu), kontakt i drugi podaci o organizaciji, podaci o verifikatoru.
Ciljani korisnici
Organizacije koje jesu ili žele procijeniti utjecaj djelatnosti na okoliš, informirati javnost te unaprijediti učinkovitost rada u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša, kupci proizvoda i usluga te poslovni partneri, široka javnost, Ministarstva gospodarsva i održivog razvoja, Inspekcija zaštite okoliša, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska akreditacijska agencija i druga tijela državne uprave, Hrvatska gospodarska komora, udruge civilnoga društva, kupci, poslovni partneri registriranih organizacija i šira javnost.
Napomena: Uključivanje organizacija u sustav EMAS je dobrovoljno i dostupno svim ekonomskim sektorima (javnim i privatnim djelatnostima), odnosno pravnim i fizičkim osobama - obrtnicima.