Početna

IS gospodarenje otpadom

IS gospodarenje otpadom

Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom

Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom
Godina izrade
2007
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Za širu javnost dostupan je određeni opseg podataka dok je ciljanim korisnicima omogućen pristup cjelokupnom sadržaju aplikacije. Za potpuni pristup podatcima iz Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom potrebno je zatražiti korisničku ulogu u Informacijskom sustavu zaštite okoliša na sljedećem linku: http://iszo-portal.azo.hr.
Sadržaj

Baza sadrži

• podatke o dozvolama za gospodarenje otpadom (opasnim, neopasnim proizvodnim i komunalnim) – atribute koji opisuju vrstu dozvole (npr. sakupljanje, oporaba,zbrinjavanje…), pravne subjekte kojima je izdana dozvola (tvrtka/obrt, OIB, adresa), datum izdavanja, vrste otpada te druge podatke

• podatke iz očevidnika: prijevoznika, posrednika, trgovaca otpadom, izvoznikaotpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, nusproizvoda, reciklažnih dvorišta, osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad, energetskih oporabitelja, te očevidnika za ukidanje statusa otpada.

Pravna osnova
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
Podaci
Podaci u bazi kontinuirano se prikupljaju od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te nadležnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu.
Ciljani korisnici
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Zavod za zaštitu okoliša i prirode, inspekcijske službe, nadležna upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu i šira javnost.
Kontakt osoba