Početna

IS gospodarenje otpadom

IS gospodarenje otpadom

Portal sprječavanja nastanka otpada

Portal sprječavanja nastanka otpada
Godina izrade
2017
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Dostupan je cijeloj javnosti on-line.
Sadržaj

Portal sprječavanja nastanka otpada je on-line lokacija na kojoj se mogu komunicirati ključne informacije o mogućnostima, načinima, mjerama, aktivnostima i rezultatima sprječavanja nastanka otpada. U sklopu Portala uspostavljena je aplikacija za organizirano dobrovoljno prikupljanje podataka o provođenju mjera sprječavanja nastanka otpada jedinica lokalne samouprave (općina i gradova).

Pravna osnova
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
Podaci
Portal sadrži informacije koje mogu pomoći posjetiteljima u planiranju aktivnosti smanjivanja nastanka otpada te ugradnji principa sprečavanja nastanka otpada u životne navike i radne procese, a između ostalog sadrži: smjernice i upute; opise aktivnosti/projekata jedinica lokalne samouprave, udruga, poslovnih subjekata; primjere europske prakse; pokazatelje sprječavanja nastanka otpada te niz drugih korisnih podataka i informacija vezano uz ovu temu.
Ciljani korisnici
Ministarstva, tijela državne uprave, županijska, gradska i općinska tijela, fakulteti, nevladine organizacije za zaštitu okoliša, stručna i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba