Početna

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover
Godina izrade
2005
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
GIS
Detaljnije informacije
Dostupnost
Baza je javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u obliku GIS preglednika. Podaci se mogu dobiti putem WMS/WFS GIS web servisa.
Sadržaj

CLC Hrvatska predstavlja digitalnu bazu podataka o stanju i promjenama zemljišnog pokrova Republike Hrvatske za razdoblje 1980. – 2018. prema standardiziranoj CORINE nomenklaturi i metodologiji čime je osigurana konzistentnost i homogenost podataka na razini cijele Europske unije. CLC baza sadrži podatke o pokrovu zemljišta za referentne godine 1980., 1990., 2000., 2006., 2012. i 2018. godinu, kao i podatke o promjeni pokrova zemljišta između navedenih referentnih godina. Standardni pristup izrade CLC baze temelji se na vizualnoj interpretaciji satelitskih snimaka prema prihvaćenoj standardnoj CLC metodologiji, dajući vektorske podatke o pokrovu zemljišta u mjerilu 1:100 000, minimalne širine poligona 100m i minimalnog područja kartiranja 25 ha, odnosno 5 ha za bazu promjena pokrova zemljišta. Definirana CLC nomenklatura uključuje 44 klase, raspoređene u 3 razine, od kojih svaka opisuje različit pokrov zemljišta.

Pravna osnova
Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02), Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02)
Podaci
U bazi se nalaze podaci o pokrovu zemljišta Republike Hrvatske. CORINE Land Cover 2012 sastoji se od 22 676 poligona klasificiranih u 39 klasa prema standardnoj CORINE nomenklaturi.
Ciljani korisnici
Ministarstva, tijela državne uprave, fakulteti, nevladine organizacije za zaštitu okoliša, stručna i šira javnost.
Kontakt osoba