Početna

IS kopnene vode i more

Podaci i pokazatelji stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva

Godina izrade
2007
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
Oracle
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Dio podataka dostupan je pomoću korisničkoga imena i zaporke (autorizirani dio).
Sadržaj

Baza prikazuje stanje morskoga okoliša, ribarstva i marikulture kroz više od 40 ekoloških, bioloških, fizikalnih, kemijskih i ribarstvenih pokazatelja (trenutno aktivna 32). Podaci se prikupljaju na više od 60 mjernih postaja u prijelaznim, priobalnim i morskim vodama. Baza sadrži georeferencirani prikaz mjernih postaja s njihovim osnovnim informacijama te pripadajućim izmjerenim vrijednostima pojedinoga pokazatelja. Autorizirani dio baze služi za upravljanje podacima i kontrolu kvalitete i u okviru njega se obrađuju podaci i izrađuju izvješća prema obavezama iz nacionalnih i EU propisa.

Pravna osnova
Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14)
Podaci
Popis pokazatelja (aktivni pokazatelji redovno su ažurirani, za neaktivne pokazatelje nema sustavnih mjerenja i ispitivanja ili će se računati kroz duže vremensko razdoblje), EIONET tablice s podacima za potrebe izvješćivanja Europske agencije za okoliš (EEA) o stanju prijelaznih, priobalnih i morskih voda, osnovne informacije/upute o bazi, MSFD pokazatelje, MSFD Program mjera, GIS preglednik za MSFD monitoring, statistika pristupa bazi, primjedbe i sugestije korisnika.
Ciljani korisnici
Ministarstva, tijela državne uprave, stručna i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba