Početna

Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima

Godina izrade
2016
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java/GIS/PostgreSQL/Drupal
Detaljnije informacije
Dostupnost
Podaci su dostupni na internom portalu djelatnicima u sektoru zaštite prirode (državna uprava, regionalna samouprava i javne ustanove u zaštiti prirode).
Sadržaj

Baza sadrži osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova
Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Zavod za zaštitu okoliša i prirode „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze”.
Podaci
Prostorni i kontakt podaci javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima.
Ciljani korisnici
Znanstvena i stručna javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba