Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
Godina izrade
2009
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Postoji mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.
Sadržaj

Očevidnik je središnji izvor informacija u Republici Hrvatskoj o izdanim rješenjima o okolišnim dozvolama i rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja. Baza trenutno sadrži podatke za 220 pravnih subjekata, odnosno 298 postrojenja za koja su dostavljeni podaci o izdanim rješenjima o okolišnim dozvolama i rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

 

Pravna osnova
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/2018), Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14), Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola („Narodne novine“, broj 51/16).
Podaci
Popis tvrtki za koje su dostavljeni podaci o izdanoj uporabnoj dozvoli kojom su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za postrojenja odnosno rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te popis izdanih akata za pojedino postrojenje. Baza sadržava i same izdane akte.
Ciljani korisnici
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja- Zavod za zaštitu okoliša i prirode, inspekcijske službe, stručna i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba