Početna

Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske

Godina izrade
2015
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java/GIS/PostgreSQL/Drupal
Detaljnije informacije
Dostupnost
Registriranim korisnicima je sadržaj baze dostupan neograničen sadržajno i prostorno,
dok je neregistriranim korisnicima dostupan sadržajno ograničen i prostorno ugrubljen
putem Bioportala.
Sadržaj

Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH. Jedan od takvih skupova podataka je i Katastar speleoloških objekata u RH.

Pravna osnova
Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) Zavod za zaštitu okoliša i prirode „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze“. Osim baza podataka koje sama i u suradnji s vanjskim suradnicima izrađuje i održava, tijekom godina Zavod je preuzeo te redovno održava određene baze podataka čiji je vlasnik Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te je koordinirao izradu nekoliko tematskih baza vezanih uz zaštitu prirode od kojih su neke dostupne i putem interneta. Sukladno članku 99. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) za speleološke objekte izrađuje se katastar koji uspostavlja i vodi Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Podaci
Skup prostornih i atributnih podataka vezanih uz speleološke objekte RH koji se sastoji od dvije skupine podataka – Katastra speleoloških objekata RH te Baze opažanja speleoloških objekata. Katastar speleoloških objekata RH službeni je registar speleoloških objekata RH, koji sadrži verificirane podatke o uključenim speleološkim objektima. Baza opažanja speleoloških objekata sadrži prostorne i atributne podatke o speleološkim objektima prikupljene iz literaturnih izvora ili recentnih terenskih opažanja. Prostorni obuhvat podataka: Republika Hrvatska. Koordinatni referentni sustav: HTRS96/TM.
Ciljani korisnici
Znanstvena, stručna i šira javnost.
Kontakt osoba