Početna

Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga

Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga
Godina izrade
2015
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
GIS / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u obliku GIS preglednika.
Sadržaj

Baza sadrži podatke o prostornoj zastupljenosti tipova ekosustava prema EUNIS klasifikaciji staništa. Karta ekosustava temelji se na bazi zemljišnog pokrova CLC za RH 2012. Metodologija je opisana u studiji "Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga u Hrvatskoj".

Pravna osnova
Ne postoji.
Podaci
Sukladno metodologiji koju preporuča Europska komisija http://biodiversity.europa.eu/maes, pojedinim CLC klasama pridružene su odgovarajuće klase ekosustava prema EUNIS klasifikaciji staništa (EUNIS habitats classification http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp). Prema klasifikaciji usluga ekosustava, koju je razvila EEA, usluge ekosustava se dijele na sektore, skupine i klase: Usluge opskrbe; usluge regulacije i podržavanja i kulturološke usluge.
Ciljani korisnici
Upravna i javna tijela, znanstvena i stručna javnost.
Kontakt osoba