Početna

IS kopnene vode i more

Kakvoća voda za kupanje na rijekama i jezerima u Republici Hrvatskoj

Godina izrade
2014
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
Oracle
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna.
Sadržaj

Pregled ocjena kakvoće voda za kupanje na rijekama i jezerima u RH  za kupališta za koje su jedinice lokalne samouprave donijele službenu odluku o proglašenju voda za kupanje i trajanju sezone kupanja. Aplikacija je dostupna za pregled na hrvatskom i engleskom jeziku. Posjetiteljima mrežne stranice omogućeno je davanje komentara i  prijedloga za poboljšanja na pojedinim kupalištima.

Pravna osnova
Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)
Podaci
Sadrži podatke o konačnoj, godišnjoj i pojedinačnoj ocjeni kakvoće voda za kupanje na rijekama i jezerima u RH na točkama ispitivanja od sezone ispitivanja 2012. Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14) i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (2006/7/EZ).
Ciljani korisnici
Tijela nadležna za provedbu Uredbe, stručna i šira javnost putem dvojezičnog mrežnog preglednika.
Metapodaci
Kontakt osoba