Početna

IS kopnene vode i more

Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj

Godina izrade
2010
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
Oracle
Detaljnije informacije
Dostupnost
U okviru baze izrađen je dvojezični (hrvatsko/engleski) preglednik za informiranje javnosti o kakvoći mora za kupanje. Preglednik ima i dvojezičnu verziju prilagođenu malim zaslonima, odnosno mobilnu verziju za pregled na pametnim telefonima i tablet uređajima.
Sadržaj

Rezultati praćenja propisanih parametara, pojedinačne, godišnje i konačne ocjene kakvoće mora za kupanje po sezonama kupanja određene prema kriterijima definiranim nacionalnom Uredbom i EU direktivom, prikaz ocjena na Google maps podlogama. Pregled podataka i ocjena točaka ispitivanja moguć je po županijama i gradovima/općinama. Uz ocjene kakvoće mora za kupanje u realnome vremenu, dostupni su podaci o meteorološkim uvjetima i vidljivim onečišćenjima tijekom uzorkovanja, opremljenosti i karakteristikama plaže, fotografije plaža te je omogućeno komentiranje i predlaganje novih točaka ispitivanja. Baza ima i autorizirani dio za upravljanje podacima i kontrolu kvalitete u okviru kojega se obrađuju podaci za izradu izvješća prema obavezama nacionalnih i EU propisa.

Pravna osnova
Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08)
Podaci
Pojedinačne, godišnje i konačne ocjene kakvoće mora za kupanje (određene na temelju propisanih standarda – koncentracija crijevnih enterokoka (bik/100ml) i Escherichie coli (bik/100ml), datum uzorkovanja, sat uzorkovanja, vjetar, oborine, slanost, temperatura zraka, temperatura mora, vidljivo onečišćenje i opremeljnost plaža.
Ciljani korisnici
Tijela nadležna za provedbu Uredbe, županijski odjeli nadležni za zaštitu okoliša, ovlašteni laboratoriji, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Zavod za zaštitu okoliša i prirode, nadležne inspekcije, koncesionari, javnost putem dvojezičnog mrežnog preglednika.
Kontakt osoba