Početna

ISZO Metabaza - Interni sustav

Godina izrade
2010
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Aplikacija je dostupna isključivo za interno korištenje. U tijeku je nadogradnja sustava kojom se planira otvoriti unos i pregled dijela podataka izvan ZZOPA-a.
Poveznica
Sadržaj

ISZO Metabaza je sustav izrađen za potrebe vođenja metapodataka o sustavima u sklopu Informacijskog sustava zaštite okoliša. Struktura i sadržaj ISZO Metabaze prilagođeni su sukladno Uredbi o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), a sustav se nadograđuje prema dokumentu „Program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša RepublikeHrvatske“ za pojedina razdoblja.

Pravna osnova
Ne postoji.
Podaci
Metapodaci o ISZO aplikacijama i bazama (sustavima) koje su svrstane u 12 tematskih cjelina (informacijskih sustava). Vode se podaci o nadležnim institucijama i osobama, sadržaju, dostupnosti podataka, pravnoj osnovi i sl.
Ciljani korisnici
Djelatnici ZZOP.
Metapodaci
Kontakt osoba