Početna

Interni portal Informacijskog sustava zaštite prirode

Godina izrade
2015
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java/GIS/PostgreSQL/Drupal
Detaljnije informacije
Dostupnost
Podaci i funkcionalnosti na Internom portalu dostupni su djelatnicima u sektoru zaštite prirode (državna uprava, regionalna samouprava i javne ustanove u zaštiti prirode).
Sadržaj

Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH. Interni portal Informacijskog sustava zaštite prirode RH služi za razmjenu informacija i jačanje kapaciteta djelatnika u sektoru zaštite prirode te su tako i korisnici isključivo djelatnici sektora (državna uprava, regionalna samouprava i javne ustanove u zaštiti prirode).

Pravna osnova
Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP), pravni sljednik Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze“. Tijekom godina Zavod je preuzeo te redovno održava određene baze podataka čiji je vlasnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (GIS baze: Zaštićena područja RH i Karta staništa Hrvatske) te je koordinirao izradu nekoliko tematskih baza vezanih uz zaštitu prirode od kojih su neke dostupne i putem interneta.
Podaci
Skup prostornih podataka (Interni portal):
Karta staništa RH
Zaštićena područja RH
Ekološka mreža Natura 2000
Speleološki objekti RH
Rasprostranjenost vrsta u RH
Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima
Upravljačke zone u zaštićenim područjima
Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima
Ciljani korisnici
Djelatnici u sektoru zaštite prirode.
Metapodaci
Kontakt osoba