Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Industrija Helpdesk

Industrija Helpdesk
Godina izrade
2014
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.
Sadržaj

Aplikacija „Industrija Helpdesk“ pruža korisničku i stručnu podršku za teme Sektorskih pritisaka.
Putem aplikacija „Industrija Helpdesk“  možete postavljati pitanja vezana za sljedeće baze Sektorskih pritisaka:
- ROO / Registar onečišćavanja okoliša,
- RPOT/OPVN / Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća,
- BOUDR / Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja te
- SKB / Strateške karte buke
- e-ONTO / Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada


Obzirom da ROO helpdesk Registra onečišćavanja okoliša (ROO) kontinuirano radi od 2008., a interes javnosti se povećava iz godine u godinu i za pitanja i podatke vezano za ROO ali i ostale baze Sektorskih pritisaka, prepoznata je potreba proširenja korisničke pomoći i na ostale baze. Ovim putem sve upite želimo kanalizirati kroz „jedna vrata“ kako bi isti bili sustavno obrađeni i sistematizirani. Time se poslovi ovog tipa unaprjeđuju te su potrebne informacije na kvalitetniji način dostupni javnosti čime se postiže bolja usklađenost sa važećim propisima i bolja dostupnost podacima vezanim za zaštitu okoliša.

Jedan od ciljeva je i olakšati dostupnost informacija sudionicima procesa prikupljanja, obrade, kontrole i verifikacije podataka, a to su obveznici, nadležna tijela županija i Grada Zagreba, Inspekcija zaštite okoliša i druge suradničke institucije. Na ovaj način informacije te pitanja i odgovori o temama zaštite okoliša vezano za Sektorske pritiske, postaju dostupnije i nalaze se na jednom mjestu. Na Vaša pitanja i zahtjeve za informacijama vezanim za ROO, bilo stručnim bilo tehničkim, odgovarati će djelatnici nadležnih tijela zaduženi za vođenje podataka ROO u nadležnim tijelima i Gradu Zagrebu te djelatnici Zavoda.

Na pitanja vezana za ostale baze, RPOT/OPVN, BOUDR, SKB i e-ONTO odgovarat će djelatnici Zavoda.

Pravna osnova
Ne postoji.
Podaci
Putem aplikacije omogućeno je postavljanje upita vezano za sljedeće baze: ROO – Registar onečišćavanja okoliša; RPOT – Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari; OPVN – Očevidnik prijavljenih velikih nesreća; BOUDR – Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša; SKB – Strateške karte buke.
Ciljani korisnici
Obveznici dostave podataka, ministarstva, nadležna tijela županija, inspekcijske službe, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, stručna i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba