Početna

Georef – Aplikacija za georeferenciranje

Godina izrade
2014
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
asp.NET / SQL baza podataka
Detaljnije informacije
Dostupnost
Aplikacija/baza je dostupna korisnicima kojima je odobren pristup od strane Zavoda za okoliš i prirodu.
Sadržaj

Aplikacija za georeferenciranje Georef predstavlja komponentu Informacijskog sustava zaštite prirode namijenjenu za georeferenciranje podataka koji nemaju prostornu komponentu (stari muzejski nalazi, literaturna reference, recentni nalazi s opisnim navodom lokaliteta) i za preračunavanje koordinata iz bilo kojeg koordinatnog sustava u HTRS koordinatni sustav kao službeni koordinatni sustav RH. Omogućava jednostavno i brzo pretvaranje opisnih navoda lokaliteta u oblik prikladan za prikaz na karti te pohranu prostorne informacije o georeferenciranom lokalitetu.

Pravna osnova
Ne postoji.
Podaci
Prostorni i atributni podaci o georeferenciranim lokalitetima.
Ciljani korisnici
Znanstvena i stručna javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba