Početna

Flora Croatica Database

Godina izrade
2004
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Flora Croatica Database (FCD) funkcionalno je samostalna baza podataka koju je uspostavio i vodi Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu u sklopu vlastite informatičke infrastrukture, a koja je sadržajno povezana s Informacijskim sustavom zaštite prirode. Podaci su dostupni svim korisnicima u uopćenom (ugrubljenom) obliku kroz prostorni preglednik FCD-a, dok su detaljniji podaci dostupni registriranim korisnicima kroz prostorni preglednik FCD-a i na mrežnim stranicama Internog Bioportala (https://interni.bioportal.hr/gis/login) te javnosti na zahtjev Zavodu za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Sadržaj

Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH. Jedan od takvih skupova podataka su i podaci o rasprostranjenosti vrsta u RH.

Pravna osnova
Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) Zavod za zaštitu okoliša i prirode uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. Sporazumom o povezivanju baze podataka o vaskularnoj flori hrvatske „Flora Croatica Database“ u Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, ova je baza postala sastavni dio Informacijskog sustava zaštite prirode.
Podaci
Skup prostornih i atributnih podataka o opažanjima vrsta vaskularne flore na području Republike Hrvatske prikupljenih i analiziranih kroz različite projekte i istraživanja.
Ciljani korisnici
Znanstvena i stručna javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba