Početna

IS gospodarenje otpadom

IS gospodarenje otpadom

Evidencija lokacija odbačenog otpada - ELOO

Evidencija lokacija odbačenog otpada
Godina izrade
2020
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Detaljnije informacije
Dostupnost
Sustav je javno dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Također je u potpunost dostupan na mobilnim platformama.
Sadržaj

ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada) je mrežni višekorisnički sustav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za prijavu i pregled odbačenog otpada. Osnovna svrha ELOO sustava je omogućiti lokalnim samoupravama ispunjavanje obveza propisanih člankom 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Osim lokalnih samouprava građani također imaju mogućnost evidentirati odbačeni otpad. Na ovaj način svaki građanin može doprinijeti ekološkoj očuvanosti lokalne zajednice.

Pravna osnova
Članak 137. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/2019)
Članak 36. Zakona o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/2019)
Podaci
Osnovne funkcionalnosti sustava:
- prikupljanje podataka na terenu putem mobilne aplikacije ( Android, iOS)
- dodatna obrada podataka na računalu
- generiranje rješenja
- prijave od strane građana
- informiranje registriranih korisnika i javnosti vezano za gospodarenje otpadom
- izrada predefiniranih izvješća
- izrada prilagođenih izvješća iz transakcijskih podataka
- mogućnost razmjene podataka s drugim sustavima putem mrežnih servisa
- uvoz vanjskih mrežnih servisa (WMS, WMTS, TMS)
- iscrtavanje na kartu privremenih elemenata (točka, linija, poligon) te komentara
- mjerenje udaljenosti
- višejezičnost
Ciljani korisnici
Građani, komunalni redari, djelatnici nadležnih upravnih tijela u županijama, gradovima i općinama te Državni inspektorat i ostali stručni korisnici (MINGOR, FZOEU i dr.)
Metapodaci
Kontakt osoba