Početna

EMAS Portal

EMAS Portal
Godina izrade
2013
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
.net / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije.
Sadržaj

EMAS portal je internetska stranica putem koje ZZOP informira javnost o dobrovoljnom europskom sustavu upravljanja okolišem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) promičući ga i nudeći podršku organizacijama.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), Uredba o dobrovoljnom sudjelovanjuorganizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)(NN 77/14)
Podaci
Pregled informacija o sustavu EMAS (što je EMAS, razlozi uvođenja EMAS sustava u poslovanje, nadležna tijela za registraciju u sustav EMAS i dr.), način i opis prijave organizacije u Registar sustava EMAS, pregled Registra sustava EMAS s bibliotekom Izjava o okolišu i pregledom organizacija uključenih u sustav EMAS, informacije o dobivanju i upotrebi EMAS logotipa, razni alati, novosti te korisni linkovi i kontakti.
Ciljani korisnici
Organizacije (tvrtke) svih gospodarskih sektora, javne ustanove, obrtnici, Ministarstva gospodarsva i održivog razvoja, Inspekcija zaštite okoliša, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i druga tijela državne uprave te lokalna samouprava, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatska gospodarska komora, udruge civilnoga društva i šira javnost.
Metapodaci