Početna

Bioportal ‒ Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode

Bioportal ‒ Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode
Godina izrade
2015
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java/GIS/PostgreSQL/Drupal
Detaljnije informacije
Dostupnost
Podaci na Bioportalu dostupni su svim korisnicima.
Sadržaj

Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka o bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobraznoj raznolikosti te zaštiti prirode u RH. Bioportal je web portal informacijskog sustava zaštite prirode koji sadrži i GIS preglednik te osigurava javni pristup informacijama i transparentno dijeljenje podataka, potiče znanstveno-stručna istraživanja te pridonosi edukaciji šire javnosti o prirodnom bogatstvu Hrvatske i važnosti očuvanja bioraznolikosti.

Pravna osnova
Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) Zavod za zaštitu okoliša i prirode „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze“. Tijekom godina Zavod je preuzeo, te redovno održava određene baze podataka čiji je vlasnik Ministarstv gospodarsva i održivog razvoja (GIS baze: Zaštićena područja RH i Karta staništa Hrvatske) te je koordinirao izradu nekoliko tematskih baza vezanih uz zaštitu prirode od kojih su neke dostupne i putem interneta.
Podaci
Skup prostornih podataka (Bioportal):
Karta staništa RH
Zaštićena područja RH
Ekološka mreža Natura 2000
Speleološki objekti RH
Rasprostranjenost vrsta u RH
Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima
Ciljani korisnici
Znanstveno-stručna i šira javnost kojoj treba omogućiti pristup, pregled i analizu ažurnih i verificiranih podataka o bioraznolikosti i zaštiti prirode u RH, poštujući načela i smjernice
EU INSPIRE Direktive te nacionalne legislative (Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, Zakon o pravu na pristup informacijama).
Kontakt osoba