Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

  • Objavljen je Pregled podataka iz Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom u 2021. godini  - na stranici IZVJEŠĆA, u rubrici Izvješća-Opće teme
  • Objavljeno je Izvješće o gospodarenju građevnim otpadom u 2020. godini - na stranici IZVJEŠĆA, u rubrici Izvješća-Posebne kategorije otpada
  • Objavljeno je Izvješće o prekoračenoj količini miješanog komunalnog otpada za jedinice lokalne samouprave za 2020. godinu - na stranici IZVJEŠĆA u rubrici Komunalni otpad, odlagališta i odlaganje
  • Usvojen je novi Zakon o gospodarenju otpadom i objavljen 23.srpnja, NN 84/2021. Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim članka 101. i dodatka V. točke 2. (16.9.2021), članka 17. stavka 2. (1.1.2022.) i članka 17.stavka 3. (3.7.2024.)

  • Objavljeno je Izvješće o komunalnom otpadu za 2020.godinu i prateći podaci - na stranici IZVJEŠĆA u rubrici Komunalni otpad, odlagališta i odlaganje
  • Započeo je novi projekt Zavoda "Unaprjeđenje podataka o otpadu od plastike u Republici Hrvatskoj" (HRPWD). Pročitajte više 

  • Puštena je u rad "Aplikacija KB*-odredi ključni broj otpada". Dostupna je na tematskoj stranici za kategorizaciju otpada

  • Pročitajte Preporuke za kućanstva i ostale zatvorene prostore  tijekom epidemije COVID-19 koje je donio Stožer CZ RH (sastavni dio su upute za postupanje s otpadom). Pročitajte i Smjernice Europske komisije kao i Smjernice ECDC.

  • Najavljene akcije prikupljanja otpada u 2020. godini.................starije obavijesti

OBAVEZE VOĐENJA PODATAKA


Koje poslove obavlja Zavod u području Otpad?