Početna

Uključite se u zaštitu!

Protokol za morske životinje

Protokol za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili
ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja


Jedan od ključnih dijelova Sustava, koji se odnosi na morske strogo zaštićene životinje, je Protokol za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (morski sisavci, morske kornjače i hrskavične ribe).

Rad na uspostavi Protokola započeo je još 2008., a Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: HAOP; pravni sljednik Državnog zavoda za zaštitu prirode) je 2011. godine s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (DUZS) donijela Protokol o načinu komunikacije u slučaju zbrinjavanja strogo zaštićenih morskih životinja.

Glavni cilj bio je centralizirati dojave o pronalasku uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih jedinki strogo zaštićenih morskih životinja te jednoznačno odrediti protok informacija između županijskih centara 112 (u daljnjem tekstu: ŽC 112), DUZS-a i HAOP-a u slučaju dojava. Osim DUZS-a i HAOP-a, u Protokol je do danas, putem Ugovora ili Sporazuma o poslovnoj suradnji, uključena nekolicina suradničkih institucija: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VEF), Hrvatski veterinarski institut (HVI), Morski obrazovni centar Pula (MOC Pula), veterinarske stanice/ambulante u obalnim županijama te odjeli i službe u obalnim županijama odgovorni za djelovanje ECO brodica.

Svaki suradnik obavlja dio poslova predviđenih Protokolom u skladu sa svojim djelatnostima. Također, u proceduru djelovanja su, ovisno o slučaju i potrebi, uključene i Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na regionalnoj i lokalnoj razini, lučke uprave, pomorska policija, komunalne službe lokalne samouprave te organizacije civilnog društva. Cijeli sustav je složen, no djelotvoran i fleksibilan pa je moguća i prilagodba postupanja od slučaja do slučaja. Tijekom 2016. godine Protokol je revidiran te je s DUZS-om donesen novi Protokol o načinu komunikacije koji je objašnjen dalje u tekstu.

morski protokol.jpg

shematski prikaz protkola_0.png

 

Osnovni način postupanja u okviru protokola

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS), putem broja 112, neposredni je kontakt nalaznika i Protokola. Informaciju o pronalasku uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih jedinki morskih sisavaca, morskih kornjača ili hrskavičnih riba nalaznik treba dojaviti DUZS-u na broj 112. Dežurni službenik ŽC 112 informaciju prosljeđuje dežurnom veterinaru najbliže ugovorene veterinarske ambulante/stanice (u daljnjem tekstu: UVA). Ukoliko dežurni veterinar u najbližoj UVA ne odgovori na poziv ŽC 112 u roku od 30 min ili odbije postupanje, tada ŽC 112 naziva dežurnu osobu u HAOP-u. Ukoliko je potrebno, HAOP organizira i/ili koordinira prijevoz i preuzimanje životinje od ostalih sudionika Protokola. Inače, tu dužnost u normalnom komunikacijskom putu preuzima dežurni veterinar, koji ujedno obavještava, po potrebi, vlasnika eko-brodice, Inspekciju zaštite prirode i/ili HAOP te organizira obradu, prijevoz i zbrinjavanje uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja. Ako dežurni veterinar procijeni da je potrebno obavijestiti policiju, o tome će obavijestiti ŽC 112 koji će informaciju prenijeti nadležnom operativno–komunikacijskom centru policije. Dežurni veterinar telefonom daje povratnu informaciju o događaju HAOP-u i ŽC 112. Ukoliko događaj poprimi šire razmjere, o tome će ŽC 112 izvijestiti voditelja ŽC 112, pročelnika Područnog ureda za zaštitu i spašavanje i Državni centar zaštite i spašavanja. UVA će u tom slučaju izvijestiti HAOP. 

Ugovoreni veterinar sastavlja zapisnik o događaju te ga elektronskim putem ili poštom dostavlja HAOP-u, a jedan primjerak odlaže u svoju evidenciju.

Detaljno postupanje

Ukoliko se radi o lešinama morskih sisavaca, morskih kornjača i hrskavičnih riba koje nisu pogodne za razudbu, obavještava se jedinica lokalne samouprave koja je temeljem Zakona o veterinarstvu (NN 82/13; čl. 102) nadležna za uklanjanje lešina s javnih površina. Ako se radi o pomorskom dobru, u postupak zbrinjavanja, bilo bolesnih, ozlijeđenih ili uginulih jedinki, se prema potrebi uključuje i pomorska policija, lučka kapetanija te ribari i/ili lokalni mještani.
 

Morski sisavci

Prilikom dojave o pronalasku uginulog morskog sisavca, ugovoreni veterinar obavještava stručnjake s VEF-a, izlazi na teren te osigurava higijensko-sanitarnu zaštitu životinje do dolaska stručnjaka. Stručnjaci ga zatim transportiraju na fakultet u Zagreb, rade razudbu, utvrđuju uzroke uginuća, uzimaju uzorke te ostatke neškodljivo uklanjaju ili pohranjuju. Ukoliko lešina nije pogodna za razudbu, suradnici na Protokolu obavještavaju jedinicu lokalne samouprave nadležnu za neškodljivo uklanjanje lešina s javnih površina. Kod dojava o jedinci koja je ozlijeđena ili je „u nevolji“ (jedinke koje su se zapetljale u ribolovne alate, užad ili vreće, zalutale u kanal, plićinu ili su se nasukale, i sl.) također se obavještavaju stručnjaci s VEF-a koji, ovisno o slučaju, zajedno s HAOP-om određuju daljnje postupanje.

  • Shema prve pomoći za dupine i kitove (PDF)
     

Morske kornjače

Prilikom dojave o pronalasku uginule morske kornjače, ugovoreni veterinar organizira preuzimanje lešine i procjenjuje stanje, te ukoliko se radi o svježoj lešini organizira njen transport na HVI u Zagrebu kako bi se provela razudba te ustanovili uzroci uginuća. Ukoliko lešina nije pogodna za razudbu, organizira neškodljivo uklanjanje jedinke. U slučaju pronalaska bolesne ili ozlijeđene morske kornjače, ugovoreni veterinar izlazi na teren, preuzima kornjaču te o nalazu obavještava stručnjake iz MOC Pula. U ambulanti jedinkama pruža prvu pomoć te ovisno o situaciji poduzima daljnje liječenje. Ukoliko se jedinka oporavi u roku od nekoliko dana organizira njen povratak u more. Jedinke koje zahtijevaju duže liječenje i skrb, liječi te priprema za transport u MOC na daljnje liječenje i oporavak. Transport će se organizirati od slučaja do slučaja, ovisno o stanju na terenu. Ako se prijevoz ne može organizirati istog dana, ugovoreni veterinar treba zbrinuti životinju na način da je pokrije vlažnim oblogama-krpama kako bi se spriječilo isušivanje i smjestiti je u plastičnu kadu s mekanim dnom (nekoliko ručnika ili stari tepih) u mračnu prostoriju na sobnu temperaturu. 
Ukoliko je bolesnu ili ozlijeđenu životinju potrebno eutanazirati nakon njenog zbrinjavanja u MOC Pula, MOC Pula o tome treba obavijestiti HAOP i Upravu za zaštitu prirode. Također, MOC Pula obavještava HAOP i Upravu za zaštitu prirode o rezultatima oporavka morske kornjače.

  • Shema prve pomoći za morske kornjače (PDF)
     

Hrskavične ribe

Osnovni način postupanja vrijedi i za ovu skupinu životinja. Po zaprimanju dojave, ŽC 112 obavještava ugovorenog veterinara. Veterinar procjenjuje situaciju i koordinira daljnje djelovanje s ostalim sudionicima Protokola.

Popis suradničkih institucija Protokola

INSTITUCIJAADRESAKONTAKT
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, DUZSNehajska 5,
10000 Zagreb
112
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, HAOP Radnička cesta 80,
10000 Zagreb
dežurni djelatnik: 091/6060-281
zavod@mingor.hr
Uprava za zaštitu prirode, MZOERadnička cesta 80,
10000 Zagreb
Ured u Istri: Mirjana Fonjak, 052/616-014; mirjana.fonjak@mzoe.hr
Ured u Rijeci: Ivanka Jelenić, 051/325-776; ivanka.jelenic@mzoe.hr
Ured u Gospiću: Tihomir Devčić, 053/652-579; tihomir.devcic@mzoe.hr
Ured u Zadru: Damir Mitrović, 023/309-806; damir.mitrovic@mzoe.hr
Ured u Šibeniku: Marijana Cukrov, 022/213-445; marijana.cukrov@mzoe.hr
Ured u Splitu: Maja Polić, 021/340-405; maja.polic@mzoe.hr
Ured u Dubrovniku: Vesna Daničić; vesna.danicic@mzoe.hr
Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvojFlanatička 29,
52100 Pula
Zdravko Lisac: 051/351-956, 099/361-8584
zdravko.lisac@pgz.hr   
Goran Komazec: 051/506-920, 098/325-759
dezinsekcija@ri.t-com.hr  goran.komazec@dezinsekcija.hr
Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne posloveTrg Pavla Šubića I. br. 2,
22000 Šibenik
Sanja Slavica Matešić: 022/460-744, 091/3165-874
sanja.slavica.matesic@sibensko-kninska-zupanija.hr  
Darko Dukić: 098/266-000
ddukic12@gmail.com
  Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirodeGundulićeva poljana 1,
20000 Dubrovnik
Branka Martinović-Vuković: 020/414-445, 099/249-3618
branka.martinovic-vukovic@dubrovnik-neretva.hr
Dijana Tomašević Rakić: 099/3174-705 dijana.tomasevic-rakic@dubrovnik-neretva.hr      
Veterinarski fakultet Sveučilišta u ZagrebuHeinzelova 55,
10000 Zagreb
Tomislav Gomerčić: 095/9022-610 tomislav.gomercic@vef.hr
Martina Đuras: 095/9022-613
martina.duras@vef.hr
Hrvatski veterinarski institutSavska cesta 143,
10 000 Zagreb
Željko Mihaljević: 098/877-570,099/235-0785
miha@veinst.hr    
Dražen Oraić: 01/6123-614
oraic@veinst.hr
Morski obrazovni centar PulaNegrijeva 10,
52 100 Pula
Karin Gobić: 052/381-402, 091/138-1414 karin@aquarium.hr  
Milena Mičić: 052/381-403, 091/568-2986 micicmilena1@gmail.com
Veterinarska bolnica Poreč d.o.o.Mate Vlašića 45,
52440 Poreč
Branko Jurić: 052/432-128, 091/1495-607
branko.juric@pu.htnet.hr
info@veterina-porec.com
Ava Vukajlović: 052/453-491, 091/5125-689
Veterinarska ambulanta Pula d.o.o.Trinaestićeva 52,
52100 Pula
Renato Peteh: 052/541-100, 098/9812-588 renato.peteh@veterinarskastanicapula.hr
Mikele Medica: 098/9812-581, 091/541-9992 mikele.999@gmail.com
Veterinarska stanica Rijeka d.o.o.Stube Marka Remsa 1,
51000 Rijeka
Milka Mijanović: 051/345-033, 091/214-8877 milka.mijanovic@ri.t-com.hr
Igor Vukelić: 091/3286-422 uprava@vetstri.hr
Veterinarska ambulanta KrkZagrebačka 53,
51500 Krk
Slaven Troha: 051/604-484, 091/2149-922 ambulantakrk@vetstri.hr
Veterinarska ambulanta Mali LošinjGiovanni del Conte 9-11,
51550 Mali Lošinj
Dubravko Devčić:051/231-973,091/2146-699
 ambulantalosinj@vetstri.hr
Veterinarska ambulanta Senj d.o.o.Milutina Cihlara Nehajeva 27,
53270 Senj
Berislav Šimunić: 053/881-404, 098/245-071 veterinarska.stanica.senj@gs.t-com.hr
Veterinarska ambulanta Pag d.o.o.Splitska bb,
23250 Pag
Nikola Rumora: 023/600-438, 098/9537-423 veterina.pag@mail.inet.hr
Veterinarska ambulanta Puntamika d.o.o. (Zadar)Augusta Šenoe 38,
23000 Zadar
Marino Mirčeta: 023/333-300, 098/512-181 marino.mirceta@zd.t-com.hr   vet.amb.puntamika@zd.t-com.hr
Veterinarska ambulanta More d.o.o. (Šibenik)Kralja Zvonimira 83,
22000 Šibenik
Ivica Ukić: 022/333-322, 098/646-102 veterinarska.ambulanta.more@st.t-com.hr  iviuki@gmail.com
Vet vision j.d.o.o. za veterinarsku djelatnost (Split)Trg hrv. bratske zajednice 2,
21000 Split
Mario Gavranović: 021/384-600,098/392-770
gavranovic.mario@gmail.com
Veterinarska ambulanta SupetarPorat bb,
21400 Supetar
Mate Čule: 021/631-024, 091/253-3793 matecule@net.hr
Specijalizirana veterinarska ambulanta za male životinje (Korčula)36. ulica 108,
20260 Korčula
Sergije Vilović: 020/711-751, 091/211-5101 sergije.vilovic@gmail.com
Veterinarska ambulanta Gruda – KonavleGruda b.b.,
20215 Gruda
Branko Širok: 020/791-450, 091/539-1353 branko.sirok@du.t-com.hr

Izvješća o provedbi

Izvješće o provedbi Protokola za razdoblje od 2010. do 2015. godine (PDF)

Izvješće o provedbi Protokola za 2016. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Protokola za 2017. godinu (PDF)