Početna

Stručne smjernice - Upravljanje rijekama

Stručne smjernice - Upravljanje rijekama

Ove stručne smjernice izrađene su u okviru Rezultata 2: Twinning light projekt EU HR/2011/IB/EN02 TWL, Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM). Projekt su zajednički proveli Twinning partneri iz Republike Austrije i Republike Hrvatske: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt).

Smjernice temeljem iskustava iz zemalja EU Austrije i Hrvatske daju niz primjera upravljanja vodama koji uzimaju u obzir potrebe ekoloških sustava vezano uz ublažavanje utjecaja hidrotehničkih zahvata, obnovu vodotoka i praćenje stanja. Također, opsežna literatura upućuje na publikacije i priručnike iz područja EU dostupne na Internetu.

Preuzimanje publikacije
Info o publikaciji
Naziv publikacije
Stručne smjernice - Upravljanje rijekama
Godina izdanja
2016
Izdavač
HAOP
Autori
HAOP
Broj stranica
32
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
PDF