Početna

Biljke Hrvatske - Invazivne strane vrste

Info o publikaciji
Naziv publikacije
Biljke Hrvatske - Invazivne strane vrste
Godina izdanja
2016
Izdavač
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (exDZZP)
Autori
Vida Posavec Vukelić, Igor Boršić
Broj stranica
1
Jezik publikacije
Hrvatski
Oblik
PDF