Početna

Twinning projekt Prijelaznog instrumenta: „Unaprjeđenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“ (CRO SEVESO)

EU zastavaZapočeo Twinning projekt Prijelaznog instrumenta: „Unaprjeđenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“(CRO SEVESO) koji provodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, kopna i mora i Zakladom Minoprio Republike Italije te Agencijom za okoliš Republike Austrije uz potporu stručnjaka iz Italije i Austrije.

Tijekom trajanja projekta, zemlja korisnik biti će u mogućnosti primijeniti stručno znanje dviju zemalja partnera – glavnog partnera Republike Italije i mlađeg partnera Republike Austrije, kako bi osigurala kontinuirani razvoj važnih javnih službi u skladu s EU standardima. Projekt, vrijedan ukupno 900.000 €, započet je u kolovozu 2017. i trajati će 18 mjeseci.

Svrha projekta jest jačanje kapaciteta i učinkovitosti Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena unaprjeđenjem sustava upravljanja, praćenja i preciznijeg izvještavanja o kemikalijama, emisijama, opasnim tvarima i nesrećama te nadogradnja i integracija nadograđene Seveso baze podataka u Geografski informacijski sustav (GIS) u okviru Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO). Vrijednost projekta je 900.000 eura, od čega 95% financira Europska unija u okviru Prijelaznog instrumenta, a 5% sufinancira Republika Hrvatska. Projektne aktivnosti za narednih 18 mjeseci na svečanosti otvaranja projekta predstavio je dugoročni Twinning savjetnik gospodin Stefano Cocchi.

Uz Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu u projekt su uključeni Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo obrane, Ministarstvo kulture, Ministarstvo financija – Carinska uprava, Državni hidrometeorološki zavod, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatske vode, jedinice lokalne i područne samouprave i nadležne inspekcije i drugi.