Početna
Novosti
Novosti
30 GODINA MREŽE NATURA 2000 – Poslušaj glas prirode!“
Danas je u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja održana međunarodna stručna konferencija „30 GODINA MREŽE NATURA 2000 – Poslušaj glas prirode!“ na kojoj su se, kroz niz izlaganja…
foto: Z. Vranar

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izradio je Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2021.

Cilj edukacije je pronaći zajedničke stavove o aktualnim posljedicama nastalih kao rezultat klimatskih promjena i kako edukacijski sektor može pridonijeti pronalasku rješenja
Podatke treba promatrati u kontekstu drugačijih navika, kupovne moći, poljoprivredne produktivnosti Hrvata u odnosu na prosjek EU

Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) propisano je da se Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi za strategiju, plan, program ili zahvat…