Početna

Statističko istraživanje o otpadu – ponovna uporaba

Projekt „Statističko istraživanje o otpadu – ponovna uporaba“ započeo je u srpnju 2023. godine, a planirano vrijeme provedbe je do kraja listopada iste godine. Naručitelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), a Izvršitelj statističkog istraživanja je tvrtka PROMOCIJA PLUS d.o.o. iz Zagreba.

Direktiva (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu  naglašava važnost i obvezuje države članice da u okviru svojih programa za sprečavanje nastanka otpada poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje nastanka otpada te da prate i procjenjuju napredak njihove provedbe. Između ostalog ova obveza se odnosi na mjere kojima se potiče ponovna uporaba proizvoda te uspostava sustava kojima se promiču aktivnosti popravka i ponovne uporabe, posebno električne i elektroničke opreme, tekstila i namještaja, kao i ambalaže te građevinskih materijala i proizvoda.

Glavni cilj projekta je uspostava sustava praćenja ponovne uporabe kao dijela Informacijskog sustava gospodarenja otpadom te izvješćivanje prema tijelima Europske komisije (EK).

Specifični ciljevi su ocjena metodologije mjerenja ponovne uporabe, kvalitete dostavljenih podataka o količinama ponovne uporabe te kvalitetu postupaka prikupljanja podataka u skladu sa zahtjevima iz smjernica i dokumenata EK kao i podizanje svijesti javnosti o ponovnoj uporabi kroz objavu izvješća na mrežnim stranicama MINGOR.

U sklopu planiranih projektnih aktivnosti provest će se statističko istraživanje. Istraživanje se provodi prikupljanjem podatka o ponovnoj uporabi ciljanih skupina proizvoda putem anketnog upitnika na reprezentativnom uzorku od 1000 kućanstava u cijeloj RH, a rezultati istraživanja koristit će se za prijavu podataka o otpadu RH prema EK sukladno zahtjevima propisa te u svrhu osiguravanja informacija stručnoj i široj javnosti o ponovnoj uporabi.